PROAGRIA LANDBRUG A/S

PROAGRIA har i 25 år projekteret og leveret gylleudslusningssystemer til svinestalde.
RIA VAC system er et rørsystem med meget stor driftsikkerhed, der sikrer korrekt udslusning af gylle fra de enkelte kanaler gennem hele stalden og videre til gyllebeholderen.
Systemet tilpasses individuelt til udslusning af gylle i forskellige typer af stalde: drægtigheds-, løbe-, fare-, smågrise- og slagtesvinestalde.

RIA VAC system projekteres som et totalsystem, der ud over gylleudslusning med kanaler og rørsystem i stalde også omfatter lovpligtige vandlåse og komplette pumpebrønde med trykrørsystem til bund i gyllebeholder.

RIA VAC SYSTEM for svinestalde

RIA VAC system sikrer stor udslusningseffekt ved større nedløb.
RIA VAC system sikrer 100 % tætning ved koniske nedløb.
RIA VAC system sikrer lang holdbarhed med lukkepropper i polymerbeton med indstøbt syrefast gummi.

RIA VAC SYSTEM for minkefarme

RIA VAC system for mink:
RIA VAC system for minkfarme projekteres og leveres som vacuum-udslusningssystem og som bagskylanlæg.

PUMPEBRØNDE og SEPERATORER

Miljøvenligt PEHD incl. pumpe til pumpning direkte fra stald til gylletank - ingen fortank med lugtgener. Alt i rørsystem med diverse koblinger fra pumpebrønd til bund i lagertank.
Stort udvalg i ventiler og spjæld beregnet til anvendelse i kraftigt og aggressivt miljø.

Proagria Miljø A/S • Aggerhusvej 7 DK 5450 Otterup • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • email: proagria@progaria.dk
Proagria Ladbrug A/S • Aggerhusvej 7 DK 5450 Otterup • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • email: proagria@progaria.dk